Hälsokliniken Erbjuder

Massagebehandlingar
Hälsokontroller
Försäljning av kosttillskott
Utbildning innom hälsa och demensområdet